Naše služby

Naša spoločnosť spolupracuje s renomovanými statickými kanceláriami. Podieľame sa na vypracovaní realizačných stavebných výkresov a konštrukčných plánov naprieč celou Európou.

10 rokov skúseností

Statika a projektovanie

Projektovanie železobetónových, oceľových a drevených konštrukcií.

Čítať viac

Poradenstvo

Odborné poradenské služby zamerané na statiku a výber vhodného konštrukčného riešenia nosného systému stavby.

Čítať viac

Optimalizácia konštrukcií

Analýza a úprava konštrukcie s cieľom znížiť náklady na materiál.

Čítať viac

Pozičné plány

Odborné poradenské služby zamerané na statiku stavieb a zvolenie optimálneho nosného systému a stavebného riešenia.

Čítať viac

Výkresy tvaru

Výkresy zachytávajúce všetky nosné konštrukcie v súlade s architektúrou a statikou.

Čítať viac

Výkresy výstuže

Plány na výrobu a uloženie do debnenia betonárskej výstuže v potrebných priemeroch, tvaroch a kusoch.

Čítať viac

Konštrukčné plány pre oceľové a drevené konštrukcie

Stavebno-konštrukčné plány pre optimálne zhotovenie stavebného diela.

Čítať viac